آموزشی کلاس سوم و چهارم

اولین نمونه سوال ها و نکته های فارسی کتاب سوم ابتدایی برای دریافت نمونه سوال ها و نکته ها در ادامه ی 

مطلب کلیک فرمایید .ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ توسط فرشته حسینی

پسر گلم با کمک فرهنگ لغتت و کلمات هم معنی آخر کتاب کلمات زیر را پیدا کن و در کتاب بخوانیم وارد کن .

تکالیف درس شانزدهم

1- هم معنی کلمه های زیر را پیدا کنید .

کلمات ستاره دار را هم به این ها اضافه کن .

دامان :                 آژاده :                             پرورانده :                       با ایمان :

2- مخالف کلمه ها ی داده شده را پیدا کن .

آزاده :                      صبور :                              بیرونی :                         آباد :             امید :

3- هم خانواده ی کلمه های داده شده را پیدا کن  و بنویس .

ایران :                             افتخار :                             شاعر :

آژادی :                            پرورش :                            فدا :

صبور :                             استقلال :                          عهد :                       نیلگون :

برای دریافت کلمه های مربوط به درس  هیجدهم و نوزدهم در ادامه ی مطلب کلیک فرمایید .
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط فرشته حسینی

پسر گلم با کمک فرهنگ لغتت و کلمات هم معنی آخر کتاب کلمات زیر را پیدا کن و در کتاب بخوانیم وارد کن .

1- هم معنی کلمه های زیر را پیدا کنید .

کلمات ستاره دار را هم به این ها اضافه کن .

نسیم :                    بقیه :                    اطاعت :                         اندازه :

رسول :                    شهید :

2- مخالف کلمه ها ی داده شده را پیدا کن .

هوای آفتابی :              لبخند :                   آرامش :                      خنک :

طولانی :                     آهسته :                 برهنه :                        بهترین :

3- هم خانواده ی کلمه های داده شده را پیدا کن  و بنویس .

شهید :                    سهم :                حضرت :                           رسول : 

ساکت :                    بار :

برای دریافت کلمه های مربوط به درس پانزدهم در ادامه ی مطلب کلیک فرمایید .ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۱ توسط فرشته حسینی

تکلیف امشب کتاب بخوانیم 

پسر گلم تکلیف امشب شما این که هم معنی ، مخالف ، هم خانواده ی کلمه هایی که نوشته شده است ار 

در صفحه ی  مربوط به آن در کتاب بخوانیم قرار دهید .

1) هم معنی کلمه های زیر را از فرهنگ لغت یا از آخر کتاب پیدا کن و در کتاب بخوانیم بنویس .

کلمه های ستاره دار درس را هم اضافه کن .

موقع                    مطمئن                           دل گیر                              دل گیری 

2 ) مخالف کلمات داده شده را بنویس .

خشک                         سیراب                         منظم 

3 ) هم خانواده ی کلمات را بنویس .

تعطیل                                 جایزه                                  خشک                                  تزیین

تازه                                    جالب                                   خاطره                                  مطمئن

فصل                                   دقیق
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ توسط فرشته حسینی

سلام پسر گلم امیدوارم که حالت خوب باشد من در روز شنبه منتظر دیدن شما هستم .

در روز شنبه واحدهای شمارشی که در دفتر انشاء چسبانده شده است  و همین طور شعر های 

مربوط به مساحت و محیط را می پرسم پس سعی کن به خوبی آن ها را مطالعه کنی .

کلماتی که در زیر نوشته شده است به تفکیک مربوط به درس 11 و بعد از آن درس 12 است که از فرهنگ لغت 

خود پیدا کن و در کتاب بخوانیم وارد کن .

درس یازدهم 11 

1- هم معنی کلمات زیر را پیدا کن .

عبور - پیشرفت - کویر - بشر - دیر باز - تقلید - حدود -غول پیکر - فضا - مشغول - استفاده - به همراه کلمه های 

ستاره دار درس را بنویس .

2- مخالف کلمات زیر را پیدا کن .

سوار - سر سبز - سریع - آرامش 

3- هم خانواده ی کلمات زیر را پیدا کن .

منظره - کره - سفر - تقلید - عبور - مسلمان - پرواز - فضا - سرعت - حدود - دیدن 

درس دوازدهم 12

1- هم معنی کلمات زیر را پیدا کن .

آسان - مخترع - ممکن است - پیغام - تلف - نا شنوا - پیام - اختراع - تازه - وارد - مزاحمت - طی - طولانی

 به همراه کلمه های ستاره دار درس را بنویس .

2- مخالف کلمات زیر را پیدا کن .

تازه - با خبر - نا شنوا - ضروری  - جدید 

3- هم خانواده ی کلمات زیر را پیدا کن .

آموزگار - مزاحم - پیغام - احساس - اختراع - خبر - زحمت - متّوجه - حرکت - تلف 

از این که این چند روز تعطیلی غیر منظره توانستی خیلی پر تلاش به آموختن خود ادامه دهی خوش حالم .

پسر گلم خدا قوت همیشه زنده و سلامت باشی .
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ توسط فرشته حسینی
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

اسلایدر